آموزش وردپرس
خانه / کتاب ، جزوه (صفحه 5)

کتاب ، جزوه

نقد داستان کوتاه Hands by Sherwood Anderson از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه Hands by Sherwood Anderson   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری شده است.  فایل ۴۸  این …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه Battle Royal or The Invisible Man by Ralph Ellison از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه Battle Royal or The Invisible Man by Ralph Ellison   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه And of Clay Are We Created by Isabel Allende از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه And of Clay Are We Created by Isabel Allende   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه A Good Scent from a Strange Mountain by Robert Olen Butler از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه A Good Scent from a Strange Mountain by Robert Olen Butler   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای …

ادامه نوشته »

مجموعه آثار حادثه (پکیجی از چند محصول قبلی و جدید)در فرمت فایل فشرده زیپ در شصت و هشت صفحه وب به علاوه یک فایل موزیک از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : مجموعه آثار حادثه (پکیجی از چند محصول قبلی و جدید)در فرمت فایل فشرده زیپ در شصت و هشت صفحه وب به علاوه یک فایل موزیک   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه Women in Their Beds by Gina Berriault از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه Women in Their Beds by Gina Berriault   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری شده است.  …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه The Snows of Kilimanjaro by Ernest Hemingway از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه The Snows of Kilimanjaro by Ernest Hemingway   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری شده است.  …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه The Grave by Katherine Anne Porter از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه The Grave by Katherine Anne Porter   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری شده است.  فایل …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه The Gilded Six-Bits by Zora Neale Hurston از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه The Gilded Six-Bits by Zora Neale Hurston   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری شده است.  …

ادامه نوشته »

نقد داستان کوتاه Storyteller by Leslie Marmon Silko از فایل ۴۵

اسم فایل در سایت فایل ۴۵ : نقد داستان کوتاه Storyteller by Leslie Marmon Silko   فایل ۴۵  یکی از پربازدیدترین سایتهای دانلود فایل در اینترنت است. این شامل مجموعه لینکهای مفید و گوناگون در سطح اینترنت است. در سایت فایل ۴۵ فایلهای مختلفی برای دانلود گردآوری شده است.  فایل ۴۸  …

ادامه نوشته »